אזור אישי

כניסה ללקוחות חדשים והעלאת מסמכים לצורך בדיקת מיצוי זכויותך

לפניכם טופס להזנת פרטים אישיים ולהעלאת המסמכים לצורך חישוב הפרשי הזכויות שטרם שולמו על ידי המעסיק. נא למלא את הפרטים ולצרף את המסמכים הנדרשים, על מנת שצוות תלושדין יוכל לבצע חישוב מדויק למיצוי כל הזכויות המגיעות לכם מהמעסיק.

מידע אישי

העלאת תלושים
נא לצרף את תלושי השכר עבור השנים הרלוונטיות לבדיקה.
תלושי שכר 2020:
תלושי שכר 2019:
תלושי שכר 2018:
תלושי שכר 2017:
תלושי שכר 2016:
תלושי שכר 2015:
תלושי שכר 2014:
תלושי שכר 2013:
מסמכים נוספים לצורך החישוב - מסמכים אלו חיוניים לצורך בדיקת מלוא הזכויות בצורה מדויקת (במידה וחסר את אחד מהמסמכים הנ"ל, ניתן להמשיך בתהליך)
דו"חות שעות:
הסכם /חוזה העסקה או הודעה על תנאי העסקה:
אישורי מחלה:

במידה ופוטרת/התפטרת, נא לצרף את המסמכים הבאים: 
מכתב פיטורין:
פרוטוקול שימוע:
טופס 161:
הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש  תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מטעמך למדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות”). לקריאת המסמך המלא לחץ כאן

כניסה ללקוחות חדשים לצורך בדיקת מיצוי זכויותך

לפניכם טופס להזנת פרטים אישיים והרשמה לאתר. לאחר הרשמתך, צוות תלושדין יצור עמך קשר לשליחת המסמכים ולחישוב הפרשי הזכויות שטרם שולמו על ידי המעסיק.

מידע אישי

אישור תנאי פרטיות
הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש  תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מטעמך למדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות”). לקריאת המסמך המלא לחץ כאן